Параскевиот

Параскевиот (на средногръцки: Παρασκενιώτης) е персонаж от „Алексиада“ на Анна Комнина, където е посочен като тъмничаря, на когото е поверено да пази водача на богомилите Василий Врач, докато тече следствието и процесът срещу него, и който впоследствие свидетелствал за демонични събития, случили се по време на затворничеството на богомислския ересиарх.[1]

Анна Комнина разказва, че докато траел процесът срещу Василий Врач, Праскевиот бил негов пазач, който трябвало да следи Врач да не общува с други лица, за де не ги привлича към богомилството. По-късно Параскевиот разказал под страшна клетва за демоничните събития, на които станал свидетел, докато охранявал стареца.[2] Параскевиот описал страшен трясък от падащи камъни, които се изсипали върху керемидите и по земята, като камъните хвърчали един след друг, без никой да ги хвърля. Едновременно с това се случил и силен земетръс, от който земята се разтреперила, а покривите заскърцали. Първоначално тъмничарят запазил самообладание и кураж, но когато видял как камъните падат, а еретикът през това време си бил влязъл вътре и си стоял съвсем спокойно, Параскевиот разбрал, че случващото се е дяволска работа, и решил да бяга, „пък каквото ще да става“.[3]

Бележки

  1. Skoulatos 1980, с. 261.
  2. Skoulatos 1968, с. 261.
  3. Алексиада, XV, 8, 9, Цит по: ГИБИ VIII 1972, с. 143 – 144

Източници

  • Гръцки извори за българската история, Т. VIII. София: БАН, 1972, http://www.promacedonia.org/gibi/8/index.html 
  • ((fr)) Skoulatos, Basile (1980). Les Personnages Byzantins de I'Alexiade: Analyse Prosopographique et Synthese. Louvain-la-Neuve, Belgium: Nauwelaerts, https://bg1lib.org/book/1195604/c5fdfa